Ekonomické, daňové a účtovné služby

EKONOMICKÉ,

ÚČTOVNÉ

A DAŇOVÉ

SLUŽBY

Vedenie účtovníctva dodávateľsky znamená zabezpečenie kompletnej účtovnej agendy vrátane spracovania a podania daňového priznania a ostatných výkazov a komunikácie s príslušnými finančnými inštitúciami. Nebudeme Vás zaťažovať názvami účtovných kníh a výkazov. Jednoducho v dohodnutej cene spracujeme účtovníctvo a vyriešime potenciálne úskalia.

Rozsah služieb vždy závisí od Vašich očakávaní. Pre nás je podstatné to, aby to bolo pre Vás jednoduché a bez zbytočných starostí.

Vedenie účtovníctva nie je len o zaevidovaní faktúr, bločkov a iných dokladov, je to aj o:

  • vždy aktuálnom prehľade o financiách na účtoch a zisku,
  • sledovaní nákladov,
  • poriadku v dokladoch,
  • dodržaní termínov,
  • poradenstve,
  • osobnom vzťahu a dôvere.

AKTUALITY ZO SVETA ÚČTOVNÍCTVA

NAŠE REFERENCIE